Dotace pro zelené střechy

Dotace pro zelené střechy

Získejte podporu pro svůj záměr

Ministerstvo životního prostředí vydalo Výzvu č. 10/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.

Znění Výzvy a základní informace

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje, v souladu se směrnicí MŽP č. 4/2015 (dále jen „směrnice“), prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „výzva“) z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „program“).

 

Prioritní oblast:  1. Voda, Podoblast 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, 1.8 Zajištění povodňové ochrany intravilánu.

 

Podporované aktivity: 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (financováno z NPO), 1.8.A Realizace protipovodňových opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území (financováno z NPO).

 

Termíny výzvy: Žádosti je možné podat v období od 12. 1. 2022 od 10:00 hod. do 31. 8. 2022 do 14:00, nebo do vyčerpání alokace. Nové termíny žádostí budeme aktualizovat.

 

Období realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

 

Výše podpory:  Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí v případě podporované aktivity 1.5.E max. 100 % z celkových způsobilých výdajů, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 1.8.A činí maximální výše podpory na jeden projekt 100 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Podrobné informace najdete na https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

Greenvia vám s dotací pro zelenou střechu pomůže

 • vytvoříme a zkompletujeme podklady pro žádost o dotaci
 • podáme žádost o dotaci na zelenou střechu
 • získáme finanční podporu pro projekt zelené střechy
 • předáme k dispozici potřebné náležitosti k dotaci

Komu jsme už pomohli?

Hyundai Nošovice

Interiérové rostliny Zelené stěny Mechové obrazy

Celá reference

IRESOFT – kanceláře Brno, Purkyňova

Interiérové rostliny Zelené stěny Zelené střechy

Celá reference

Hradec Králové – FOOD COURT

Interiérové rostliny Zelené stěny Mechové obrazy

Celá reference

Obecní erb, Neslovice

Mechové obrazy

V Neslovicích nedaleko Brna mají netradiční obecní znak, který vznikl spojením originálního návrhu zákazníka a přesné práce našich kolegyň s přírodním materiálem.

Celá reference

Zelená stěna, Vyškov

Zelené stěny Interiérové rostliny

Při realizaci této okrasné zelené stěny ve Vyškově o velikosti 12 m² jsme použili tzv. nádobový systém – plně automatický systém závlahy a osvětlení rostlin, který poskytuje maximální prostor pro růst kořenů.

Celá reference

Fotbalová hřiště, Brno a okolí

Údržba zeleně

Pravidelnou údržbu provádíme na 63 000 m2.

Celá reference

Zelená střecha, ZŠ Tyršova – Rousínov

Projekce zeleně Realizace zahrad Zelené střechy

Pro Základní školu v Rousínově jsme vytvořili zelenou střechu o rozloze 600 m².

Celá reference

Zelená stěna se systémem „Patric Blanc“, Kiwi-Praha

Interiérové rostliny Zelené stěny

Pro pražskou budovu společnosti Kiwi jsme realizovali regeneraci 10 m² zelené stěny ekologickým systémem „Patric Blanc“.

Celá reference

Zajímavé interiérové doplňky, Brno

Interiérové rostliny Zelené stěny Mechové obrazy

Když pokojové rostliny zkombinujeme s dalšími materiály, jako je dřevo, kov nebo sklo, vznikají zajímavé interiérové doplňky.

Celá reference

Zahrada se schody, Ostopovice u Brna

Projekce zeleně Realizace zahrad

V Ostopovicích u Brna jsme měli příležitost projektovat krásnou slunnou zahradu.

Celá reference

Údržba Technologického parku, Brno

Údržba zeleně

Komplexní péče o 50 000 m2 venkovní zeleně v Technologickém parku Brno vyžaduje týmovou spolupráci kolegů a zahradní techniku v perfektním stavu.

Celá reference

Mechová stěna pro IGW, Brno

Interiérové rostliny Mechové obrazy

Pro společnost IGW jsme dodali 20 m² mechové stěny do nově rekonstruovaných prostor jídelny a přinesli tak trochu přírody do výrobní společnosti.

Celá reference

Moderní zahrada v Sobotovicích

Projekce zeleně Realizace zahrad

Funkcionalistickou vilu v Sobotovicích jsme zasadili do pravidelných a jednoduchých linií moderní zahrady.

Celá reference

Zelená stěna pro Moravostav a.s., Brno

Interiérové rostliny Zelené stěny

Jednou z našich největších brněnských realizací je harmonicky komponovaná zelená stěna pro společnost Moravostav o rozsahu 15 m².

Celá reference

Údržba květin, MČ Brno-Jundrov

Realizace zahrad Údržba zeleně

V městské části Brno-Jundrov zajišťujeme výsadbu i celoroční péči o květinové záhony a balkonové květiny

Celá reference

Návrh interiérových rostlin, společnost Kiwi-Brno

Interiérové rostliny Zelené stěny

Umístění 410 kusů interiérových rostlin do prostor společnosti Kiwi je jednou z našich největších zakázek v Brně. Pro klienta jsme navíc vytvořili i živou zelenou stěnu (neboli vertikální zahradu).

Celá reference

Mapa světa pro společnost Kiwi-Brno

Mechové obrazy

Pro společnost prodávající letenky do celého světa jsme z kombinace plochého a kopečkovitého mechu vytvořili mapu světa o velikost 2,5 m².

Celá reference

Bytový dům Obzor – Brno, Lesná

Realizace zahrad Údržba zeleně Zelené střechy

Na střeše podzemních garáží v brněnské městské části Lesná jsme vybudovali poklidnou střešní zahradu, která od jara do podzimu krásně kvete.

Celá reference

SmartZone, Kuřim

Projekce zeleně Realizace zahrad Údržba zeleně

Celá reference

Odpočinková pestrobarevná zahrada, Havlíčkův Brod

Projekce zeleně

Pro majitele rodinného domu v Havlíčkově Brodě jsme navrhli odpočinkovou pestrobarevnou zahradu.

Celá reference

Chcete vědět víc o dotacích pro zelené střechy?

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele. Výše dotace na jednu stavbu může dosáhnout až 300 000 korun.

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících bytových (rodinných) domů
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytových (rodinných) domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových (rodinných) domů
 • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • podle typu zelené střechy 700 – 1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • 300 000 Kč na jednu stavbu, u rodinných domů až 100 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
 • žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

 

Greenvia a zelené střechy