Dotace pro zelené střechy

Dotace pro zelené střechy

Získejte podporu pro svůj záměr

Ministerstvo životního prostředí vydalo Výzvu č. 10/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.

Znění Výzvy a základní informace

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje, v souladu se směrnicí MŽP č. 4/2015 (dále jen „směrnice“), prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „výzva“) z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „program“).

 

Prioritní oblast:  1. Voda, Podoblast 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, 1.8 Zajištění povodňové ochrany intravilánu.

 

Podporované aktivity: 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (financováno z NPO), 1.8.A Realizace protipovodňových opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území (financováno z NPO).

 

Termíny výzvy: Žádosti je možné podat v období od 12. 1. 2022 od 10:00 hod. do 31. 8. 2022 do 14:00, nebo do vyčerpání alokace. Nové termíny žádostí budeme aktualizovat.

 

Období realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

 

Výše podpory:  Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí v případě podporované aktivity 1.5.E max. 100 % z celkových způsobilých výdajů, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 1.8.A činí maximální výše podpory na jeden projekt 100 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Podrobné informace najdete na https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

Greenvia vám s dotací pro zelenou střechu pomůže

 • vytvoříme a zkompletujeme podklady pro žádost o dotaci
 • podáme žádost o dotaci na zelenou střechu
 • získáme finanční podporu pro projekt zelené střechy
 • předáme k dispozici potřebné náležitosti k dotaci

Komu jsme už pomohli?

Hyundai Nošovice

Interiérové rostliny Zelené stěny Mechové obrazy

Celá reference

IRESOFT – kanceláře Brno, Purkyňova

Interiérové rostliny Zelené stěny Zelené střechy

Celá reference

Hradec Králové – FOOD COURT

Interiérové rostliny Zelené stěny Mechové obrazy

Celá reference

Zelená stěna, Vyškov

Zelené stěny Interiérové rostliny

Při realizaci této okrasné zelené stěny ve Vyškově o velikosti 12 m² jsme použili tzv. nádobový systém – plně automatický systém závlahy a osvětlení rostlin, který poskytuje maximální prostor pro růst kořenů.

Celá reference

Fotbalová hřiště, Brno a okolí

Údržba zeleně

Pravidelnou údržbu provádíme na 63 000 m2.

Celá reference

Mechová stěna pro IGW, Brno

Interiérové rostliny Mechové obrazy

Pro společnost IGW jsme dodali 20 m² mechové stěny do nově rekonstruovaných prostor jídelny a přinesli tak trochu přírody do výrobní společnosti.

Celá reference

Údržba Technologického parku, Brno

Údržba zeleně

Komplexní péče o 50 000 m2 venkovní zeleně v Technologickém parku Brno vyžaduje týmovou spolupráci kolegů a zahradní techniku v perfektním stavu.

Celá reference

Mapa světa pro společnost Kiwi-Brno

Mechové obrazy

Pro společnost prodávající letenky do celého světa jsme z kombinace plochého a kopečkovitého mechu vytvořili mapu světa o velikost 2,5 m².

Celá reference

Zelená střecha, ZŠ Tyršova – Rousínov

Projekce zeleně Realizace zahrad Zelené střechy

Pro Základní školu v Rousínově jsme vytvořili zelenou střechu o rozloze 600 m².

Celá reference

Zajímavé interiérové doplňky, Brno

Interiérové rostliny Zelené stěny Mechové obrazy

Když pokojové rostliny zkombinujeme s dalšími materiály, jako je dřevo, kov nebo sklo, vznikají zajímavé interiérové doplňky.

Celá reference

Zahrada se schody, Ostopovice u Brna

Projekce zeleně Realizace zahrad

V Ostopovicích u Brna jsme měli příležitost projektovat krásnou slunnou zahradu.

Celá reference

Moderní zahrada v Sobotovicích

Projekce zeleně Realizace zahrad

Funkcionalistickou vilu v Sobotovicích jsme zasadili do pravidelných a jednoduchých linií moderní zahrady.

Celá reference

Údržba květin, MČ Brno-Jundrov

Realizace zahrad Údržba zeleně

V městské části Brno-Jundrov zajišťujeme výsadbu i celoroční péči o květinové záhony a balkonové květiny

Celá reference

Návrh interiérových rostlin, společnost Kiwi-Brno

Interiérové rostliny Zelené stěny

Umístění 410 kusů interiérových rostlin do prostor společnosti Kiwi je jednou z našich největších zakázek v Brně. Pro klienta jsme navíc vytvořili i živou zelenou stěnu (neboli vertikální zahradu).

Celá reference

Bytový dům Obzor – Brno, Lesná

Realizace zahrad Údržba zeleně Zelené střechy

Na střeše podzemních garáží v brněnské městské části Lesná jsme vybudovali poklidnou střešní zahradu, která od jara do podzimu krásně kvete.

Celá reference

Obecní erb, Neslovice

Mechové obrazy

V Neslovicích nedaleko Brna mají netradiční obecní znak, který vznikl spojením originálního návrhu zákazníka a přesné práce našich kolegyň s přírodním materiálem.

Celá reference

SmartZone, Kuřim

Projekce zeleně Realizace zahrad Údržba zeleně

Celá reference

Odpočinková pestrobarevná zahrada, Havlíčkův Brod

Projekce zeleně

Pro majitele rodinného domu v Havlíčkově Brodě jsme navrhli odpočinkovou pestrobarevnou zahradu.

Celá reference

Chcete vědět víc o dotacích pro zelené střechy?

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele. Výše dotace na jednu stavbu může dosáhnout až 300 000 korun.

Kdo může žádat

 • vlastníci stávajících bytových (rodinných) domů
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytových (rodinných) domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových (rodinných) domů
 • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • podle typu zelené střechy 700 – 1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • 300 000 Kč na jednu stavbu, u rodinných domů až 100 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
 • žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

 

Greenvia a zelené střechy