V okolí výrobně-skladovacího areálu SmartZone v Kuřimi jsme řešili sadové úpravy. Naším úkolem bylo zasadit do prostoru co nejvíce vzrostlých stromů, abychom zlepšili klimatické podmínky celého areálu. Zároveň jsme museli navrhnout dostatek odpočinkových míst, kde budou moct pracovníci okolních firem trávit své přestávky. Nabízelo se tedy vytvořit zajímavá a klidná zákoutí pomocí skupin stromů v kombinaci s trvalkovými výsadbami, které místu dodávají originální textury a barevnost v průběhu celého roku. Součástí naší práce byl i návrh odpovídajícího mobiliáře.

Rok: 2018
Investor: Ateliér 99 (Ing. Josef Pirochta)
Velikost: 3 526 m²

Projekt byl zpracován ve třech stupních projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro územní řízení (DÚR)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)